Pāriet uz saturu

Datu aizsardzības noteikumi

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet Datu aizsardzības noteikumus. CRONIMET Latvia SIA (turpmāk tekstā – CRONIMET) laiku pa laikam var veikt izmaiņas Datu aizsardzības noteikumos. Jaunākie datu aizsardzības noteikumi ir publicēti CRONIMET tīmekļa vietnē www.cronimet.lv.

Ja jums ir kādi jautājumi vai lūgumi, sazinieties ar CRONIMET darbiniekiem.

1. DEFINĪCIJAS

Personas dati ir jebkāda informācija par personu. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas ietver personas datu apstrādi, piemēram, datu vākšanu, glabāšanu, grozīšanu, izmantošanu, aplūkošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

Datu subjekts ir fiziska persona, kuras personas datus apstrādā CRONIMET. Datu subjekti var būt, piemēram, fiziskas personas, kas ir CRONIMET klienti, tīmekļa vietņu apmeklētāji vai citas personas, kas sazinās ar CRONIMET. Datu aizsardzības noteikumos datu subjekts tiek dēvēts arī par „Jums” vai „Klientu”.

Pārzinis ir persona, kura nosaka personas datu apstrādes mērķi un līdzekļus un ir atbildīga par to, lai personas datu apstrāde būtu likumīga un tiktu ievērotas datu subjektu tiesības. Datu aizsardzības noteikumu izpratnē jūsu personas datu pārzinis ir CRONIMET Latvia SIA vai jebkurš cits CRONIMET grupai piederošs uzņēmums, pie kura jūs īpaši vēršaties.

2. Datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Personas datus apstrādā, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu vai datu pārziņa likumīgajām interesēm. Datus apstrādā šādiem nolūkiem:

 • klienta identifikācijai līguma izpildei un nodrošināšanai,
 • lai sazinātos ar Klientu un izpildītu un nodrošinātu līguma izpildi,
 • lai atbildētu uz Klientu jautājumiem un pieprasījumiem,
 • tiešā mārketinga reklāmas piedāvājumu sniegšana Klientam, ja Klients tam piekrīt,
 • Klientu apmierinātības aptauju veikšanai ar jūsu piekrišanu, ko esat devis CRONIMET, ar nosacījumu, ka neesat aizliedzis mums sūtīt jums klientu apmierinātības aptaujas,
 • rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai Klientam,
 • klientu bāzes pārvaldīšanai un analizēšanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, izvēli, kvalitāti u. c., kā arī sagatavot labākos piedāvājumus Klientiem,
 • lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, piemēram, grāmatvedības pienākumiem.

3. Apstrādājamie dati

Galvenā personiskā informācija, ko mēs apstrādājam par jums, var ietvert:

 • vārdu un uzvārdu;
 • personas identifikācijas numuru vai dzimšanas datumu;
 • personu apliecinoša dokumenta rekvizītus;
 • bankas kontu;
 • kontaktinformāciju (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
 • citu informāciju, kas saistīta ar līgumu (līguma noslēgšanas laiks, cena, maksājumu informācija vai cita līgumā norādītā informācija).

Ja CRONIMET Latvia SIA pārstāv kādu uzņēmumu vai iestādi, tai ir arī tiesības vākt informāciju par šo uzņēmumu vai iestādi un tās darbību.

Papildus pamatdatiem var tikt apstrādāta arī informācija par mārketinga darbībām, mijiedarbību ar klientiem un tīmekļa vietnes skatījumiem.

CRONIMET Latvia SIA ir tiesības reģistrēt informāciju par datu subjektu sniegto piekrišanu un atteikumu attiecībā uz tiešā mārketinga darbībām.

4. Datu izcelsme

Personas dati tiek vākti tieši no datu subjekta, piemēram, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus (tālruni, e‑pastu), kad datu subjekts reģistrējas CRONIMET tiešā mārketinga sarakstā CRONIMET tīmekļa vietnē, kad datu subjekts reģistrējas kā daļa no mārketinga pasākumiem vai citādi.

Personas datus var vākt arī no citiem datu pārzinim pieejamiem reģistriem, tostarp valsts datubāzēm, kā arī no citiem CRONIMET grupas uzņēmumiem, ja datu pārzinim ir likumīgas intereses vai ja datu subjekts tam piekrīt.

5. Videonovērošanas kameru izmantošana

CRONIMET objektos mēs izmantojam videonovērošanas kameras, lai aizsargātu savus klientus un īpašumu. Tāpēc, kad mūs apmeklējat, jūsu attēls var palikt mūsu drošības kameru ierakstos. CRONIMET videonovērošanas kameras ieraksta tikai video, bet skaņa netiek ierakstīta. Izmantojot videonovērošanas kameras, to redzamības lauks vienmēr ir norādīts.

Videonovērošanas kameru un to ierakstu izmantošanas juridiskais pamats ir CRONIMET likumīgās intereses garantēt klientu un īpašuma drošību.

Vidoenovērošanas kameru ieraksti tiek glabāti trīs mēnešus. Videonovērošanas kameru ierakstus drīkst izmantot tikai CRONIMET darbinieki, kuriem piekļuve drošības kameru ierakstiem ir nepieciešama viņu pienākumu pildīšanas dēļ.

Jums ir tiesības piekļūt ierakstam, kurā esat redzams, un saņemt tā kopiju. Lai tam piekļūtu, iesniedziet pieprasījumu par ieraksta kopiju. Savu pieteikumu iesniedziet, izmantojot datu aizsardzības noteikumos norādīto kontaktinformāciju. Pieteikumā pēc iespējas precīzāk norādiet laiku (datumu, laiku) un vietu, kur jūsu attēls tika uzņemts. CRONIMET patur tiesības noraidīt pieteikumu, ja jūsu pieprasījums varētu kaitēt citu personu tiesībām un brīvībām.

6. CRONIMET tīmekļa vietnes un pakalpojumi

CRONIMET ļauj saviem Klientiem izmantot viņiem interesējošo saturu un tiešsaistes pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni. CRONIMET tīmekļa vietnē varat pasūtīt personalizētus piedāvājumus uz savu e‑pasta adresi vai pieprasīt cenu piedāvājumu.

Kad jūs iesniedzat pieprasījumu, izmantojot CRONIMET tīmekļa vietni, mēs apstrādājam tikai to informāciju, ko jūs mums sniedzāt kopā ar pieprasījumu. Kad iesniedzat mums pieprasījumu, mēs apstrādāsim jūsu personisko informāciju tikai tādēļ, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Izmantojot e‑pakalpojumus, apstrādātie personas dati var ietvert šādus personas datus:

 • vārdu un uzvārdu;
 • pasta adresi un pasta indeksu;
 • kontaktinformāciju (piemēram, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru);
 • jebkādu citu informāciju, ko sniedzat CRONIMET, izmantojot e‑pakalpojumus.

CRONIMET tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa serveris nosūta lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammai un kas savukārt tiek saglabāti lietotāja datora cietajā diskā. Mūsu vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes identifikācijas, analīzes un reklāmas nolūkos. CRONIMET e‑pakalpojumu sīkdatnes saglabā šādu informāciju par jums: 

 • informāciju par jūsu aparatūru un programmatūru (pārlūkprogrammas tips, operētājsistēma);
 • IP adresi;
 • CRONIMET tīmekļa vietnes apmeklējuma laikus;
 • tās tīmekļa vietnes adresi, kas jūs novirzīja uz CRONIMET tīmekļa vietni.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka jūsu ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes un tiek nodrošināta piekļuve tām. Jums ir tiesības jebkurā laikā izslēgts sīkdatņu izmantošanu. Ja izvēlaties izslēgt sīkdatņu izmantošanu, dažas vietnes daļas var nedarboties pareizi.

CRONIMET tīmekļa vietnēs var būt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. CRONIMET nav atbildīgs par trešo personu tīmekļa vietņu saturu un drošību. Trešo personu tīmekļa vietnes jūs izmantojat uz savu risku.

7. Datu nosūtīšana un izpaušana, kā arī to nosūtīšana ārpus ES un EEZ

Datu pārzinis var pārsūtīt datu subjekta personas datus trešām personām turpmāk aprakstītajos nolūkos. Tādā gadījumā trešā persona, kas apstrādā datus datu pārziņa vārdā, drīkst tos apstrādāt tikai saskaņā ar līguma noteikumiem, ievērojot rakstiskus norādījumus un tikai šeit aprakstītajiem nolūkiem. Piekļuve datiem to apstrādes nolūkā ir atļauta tikai personām, kurām piekļuve datiem ir atļauta saskaņā ar tām uzticētajiem uzdevumiem.

Datu pārzinis var nosūtīt personas datus apstrādei trešām personām. Trešajām personām uzticētie uzdevumi ietver datubāzu un programmatūras iegādi un uzturēšanu, kā arī datu apstrādes pakalpojumus, mārketinga pakalpojumus un citas mārketinga darbības.

Datu apstrādātāja pilnīgas vai daļējas pārdošanas vai citu organizatorisku izmaiņu gadījumā datu apstrādātājs var nodot personas datus uzņēmuma pircējam un tā konsultantiem, kā to paredz tiesību akti.

Personas dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā.

8. Datu drošība

Datus papīra formātā glabā slēgtās telpās.

Elektroniskos datus vai datubāzes aizsargā ugunsmūri, paroles un citi tehniskie palīglīdzekļi.

Datubāzes un dublējumkopijas atrodas slēgtā vietā tiešsaistē.

Datu pārzinis nodrošina, ka personas datiem piekļūst tikai tie datu pārziņi, kuriem, pildot savus pienākumus, ir nepieciešama šāda piekļuve.

9. Ierakstu glabāšana

Datu pārzinis glabā datus likumā noteiktajā kārtībā.

Glabājot personas datus, mēs ievērojam šādus termiņus:

 • informāciju, kas savākta, lai izveidotu pirkuma rēķinu vai pavadzīmi, glabājam ne ilgāk kā septiņus gadus pēc līguma izbeigšanas;
 • grāmatvedības dokumentu oriģinālus glabājam septiņus gadus;
 • videonovērošanas kameru ierakstus glabājam ne ilgāk kā trīs mēnešus;
 • tīmekļa vietnēs savāktos datus glabājam vienu gadu;
 • informāciju, kas iegūta, izmantojot tīmekļa vietnes sīkdatnes, glabājam 540 dienu.

Pēc glabāšanas perioda beigām papīra formātā glabātie personas dati tiek iznīcināti un elektroniskie personas dati dzēsti. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par to, kādi glabāšanas periodi attiecas uz jums, lūdzu, sazinieties ar mums.

10. Datu subjekta tiesības

CRONIMET garantē datu subjektiem visas tiesības, kas paredzētas spēkā esošajos tiesību aktos. Jums attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi ir šādas tiesības:

 • Piekļuves tiesības. Datu subjektam ir tiesības no datu pārziņa saņemt apstiprinājumu, ka datu pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus. Tāpat datu subjektam ir iespējams piekļūt šiem datiem. Datu pārzinis var lūgt datu subjektu precizēt savu pieprasījumu, cita starpā precizēt datu izcelsmes datu detalizācijas pakāpi.
 • Datu labošana. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai datu pārzinis izlabo vai labo neprecīzus vai nepareizus personas datus, kas attiecas uz viņu.
 • Tiesības dzēst datus. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt datu pārzinim dzēst personas datus, kas uz viņu attiecas, un datu pārzinim ir pienākums dzēst šādus datus, ja datu saglabāšanas pamats ir zudis, novecojis vai iepriekš atsaukts.
 • Datu apstrādes ierobežošana. Likumā paredzētajos gadījumos datu subjektam ir tiesības pieprasīt datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu.
 • Tiesības uz datu pārnesamību. Likumā paredzētajos gadījumos datu subjekts var pieprasīt, lai personas datus, kas uz viņu attiecas, lasāmā un pieejamā veidā nodod viņam pašam vai citam datu pārzinim, pašreizējam datu pārzinim tam neliekot šķēršļus.
 • Tiesības atteikties atļaut personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos. Ja datu subjekta tiesības apstrādāt datus pamatojas uz datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Dažos gadījumos datu subjektam var būt piekļuve saviem personas datiem un iespēja tos grozīt.

11. Kontaktinformācija

CRONIMET Latvia SIA Sprīdīša iela 1, Rīga, LV-1034. Tālrunis: 26109192, E‑pasts: info@cronimet.lv. CRONIMET datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Tālrunis: 26109192, e‑pasts: info@cronimet.lv.

CRONIMET reaģē uz datu subjekta pieprasījumu, vajadzības gadījumā nekavējoties veicot pasākumus datu subjekta aizsardzībai. CRONIMET reaģēs uz datu subjekta pieprasījumu viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Datu subjektam par pārkāpumiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai.